Logo Programu Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Więcej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku