Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedorzu jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu czynny jest w dni robocze.