Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: cukier biały, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa mielona o łącznej wadze min. 10 kg.
 
    Pomoc żywnościowa trafiła do 623 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa łódzkiego, gminy Przedbórz.
    Osobom potrzebującym przekazaliśmy 5,757 ton żywności w formie 623 paczek żywnościowych.

    W ramach POPŻ PP 2021 Plus dla 32 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono również warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących.