Fundusze Europejskie na Pomoc Zywnosciowa logotyp

W miesiącu grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do końca 2029 roku.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) i również opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwienie im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz wyłączenia społecznego.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.   

Kwalifikowanie osób do Podprogramu 2023 oraz dystrybucja żywności odbywać się będzie od miesiąca stycznia 2024 roku.
Paczki żywnościowe będą wydawane w budynku przy ul. Mostowej 37b, 97-570 Przedbórz.
O dokładnym terminie wydawania żywności będziemy informować na bieżąco.

Szczegółowe informacje dotyczące programu FEPŻ można uzyskać pod adresem internetowym  Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027